Praca z warstwami

Rysunki programu LibreOffice Draw wykorzystują warstwy.

Zaznaczanie warstwy

Aby zaznaczyć warstwę kliknij zakładkę z jej nazwą znajdującą się w dole obszaru roboczego.

Ikona wskazówki

Edycja właściwości warstwy jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu zakładki z jej nazwą.


Ukrywanie warstwy

 1. Zaznacz warstwę i wybierz Format - Warstwa.

 2. W ramce Właściwości odznacz opcję Widoczna.

 3. Kliknij OK.

Kolor tekstu zakładki z nazwą ukrytej warstwy zmieni się na niebieski.

Ikona wskazówki

Możesz zmieniać widoczność warstw klikając na ich zakładki przytrzymując klawisz Shift.


Pokazywanie ukrytych warstw

 1. Zaznacz ukrytą warstwę i wybierz Format - Warstwa.

 2. W ramce Właściwości zaznacz opcję Widoczna.

 3. Kliknij OK.

Ochrona (blokowanie) warstw

 1. Zaznacz warstwę i wybierz Format - Warstwa.

 2. W ramce Właściwości zaznacz opcję Ochrona.

 3. Kliknij OK.

Nie można edytować obiektów zablokowanej warstwy.

Odblokowywanie warstw

 1. Zaznacz chronioną (zablokowaną) warstwę i wybierz Format - Warstwa.

 2. W ramce Właściwości odznacz opcję Ochrona.

 3. Kliknij OK.

Warstwy - informacje

Wstawianie warstw

Przenoszenie obiektów do różnych warstw