Wstawianie warstw

Rysunki programu LibreOffice Draw wykorzystują warstwy.

  1. Kliknij prawym klawiszem myszy panel z zakładkami warstw w dole obszaru roboczego.

  2. Wybierz Wstaw warstwę.

  3. Wprowadź w okienku Nazwa nazwę warstwy.

  4. W ramce Właściwości ustaw opcje warstwy.

  5. Kliknij OK. Nowa warstwa zostanie automatycznie bieżącą warstwą aktywną.

Aby zmienić właściwości warstwy kliknij zakładkę nazwy warstwy i wybierz Format - Warstwa.

Ikona notatki

Nie można zmieniać nazwy ani kasować domyślnych warstw LibreOffice Draw.


Warstwy - informacje

Przenoszenie obiektów do różnych warstw

Praca z warstwami