Przenoszenie obiektów do różnych warstw

Rysunki programu LibreOffice Draw wykorzystują warstwy.

  1. Kliknij i przytrzymaj obiekt aż uzyskasz możliwość przenoszenia obiektu (brzeg obiektu nie będzie zaznaczony linią przerywaną).

  2. Przeciągnij obiekt na zakładkę z nazwą warstwy, do której chcesz go przenieść.

  3. Zwolnij klawisz myszy.

Warstwy - informacje

Wstawianie warstw

Praca z warstwami