Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów

Możesz przygotować niestandardowy pokaz slajdów korzystając ze slajdów bieżącej prezentacji aby wyjść naprzeciw określonym wymaganiom publiczności.

Przygotowywanie niestandardowego pokazu slajdów:

 1. Wybierz Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów.

 2. Kliknij Nowy i wprowadź nazwę pokazu slajdów w okienku Nazwa.

 3. W okienku Istniejące slajdy zaznacz slajdy, które chcesz dodać do pokazu slajdów i kliknij przycisk >>. Przytrzymaj klawisz Shift aby zaznaczyć zakres slajdów lub Ctrl aby zaznaczyć poszczególne slajdy.

Możesz zmienić kolejność slajdów niestandardowego pokazu slajdów przeciągając je odpowiednio w okienku Wybrane slajdy.

Rozpoczynanie niestandardowego pokazu slajdów:

 1. Wybierz Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów.

 2. Wybierz z listy pokaz, który chcesz uruchomić.

 3. Kliknij Start.

Ikona wskazówki

Jeśli chcesz aby zaznaczony niestandardowy pokaz slajdów był uruchamiany przez ikonę Pokaz slajdów z paska narzędzi Prezentacja lub po naciśnięciu klawisza F5 zaznacz opcję Użyj niestandardowego pokazu slajdów.


Opcje uruchamiania pokazu slajdów

Uruchamianie pokazu slajdów każdorazowo od bieżącego slajdu:

 1. Wybierz polecenie – LibreOffice Impress – Ogólne.

 2. W polu Początek prezentacji zaznacz opcję Zawsze od bieżącej strony.

Ikona ostrzeżenia

Nie wybieraj tej opcji jeśli chcesz uruchomić niestandardowy pokaz slajdów.


Ukrywanie slajdu:

Aby ukryć obecny slajd, naciśnij przycisk Ukryj slajd.

 1. Aby ukryć kilka slajdów, wybierz Widok - Sortowanie slajdów, a następnie zaznacz slajdy, które chcesz ukryć.

 2. Wybierz Pokaz slajdów - Pokaż/ukryj slajd.

  Ukryty slajd nie jest usunięty z dokumentu.

Pokazywanie ukrytego slajdu:

 1. Wybierz Widok - Sortowanie slajdów i zaznacz slajdy, które chcesz pokazać.

 2. Wybierz Pokaz slajdów - Pokaż/ukryj slajd.