Zdalne kontrolowanie pokazu slajdów - Podręcznik użytkownika Impress Remote

LibreOffice Impress Remote to aplikacja open source dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS, która pozwala kontrolować pokaz slajdów LibreOffice Impress z urządzeń mobilnych.

Ikona Impress Remote

Impress Remote displays slide thumbnails in the device screen with any corresponding notes below. Flick your finger on the screen to go forward or backward in the presentation. You can also display a mosaic of slides to jump directly to the desired one for easier presentation dynamic.

Połączenie między komputerem z uruchomioną prezentacją LibreOffice Impress a urządzeniem mobilnym odbywa się przez Bluetooth lub łącze sieciowe.

Funkcje Impress Remote

Impress Remote to bardzo przydatna aplikacja umożliwiająca sterowanie pokazami slajdów z dala od komputera, umożliwiając chodzenie podczas wykonywania prezentacji. Jego główne cechy to:

Wymagania:

Komputer:

Urządzenie mobilne:

Pobieranie i instalacja Impress Remote na Twoim urządzeniu mobilnym

Pobierz Impress Remote ze Sklepu Google Play lub Apple Store, wyszukując w polu wyszukiwania 'Impress Remote'. Upewnij się, że wyniki przynoszą Impress Remote z The Document Foundation (TDF). Zainstaluj Impress Remote na urządzeniu mobilnym, podobnie jak w innych aplikacjach mobilnych.

Ustawienia Impress Remote

Po włączeniu Impress Remote w urządzeniu mobilnym i na stronie Komputer, wejdź na stronę Ustawienia, dotykając prawego rogu ekranu. Dostępne są następujące ustawienia:

Podłączanie komputera do urządzenia mobilnego

Włącz Bluetooth na urządzeniu i komputerze i sparuj je. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi urządzenia i systemu operacyjnego komputera, aby dowiedzieć się, jak włączyć Bluetooth, skonfigurować identyfikator Bluetooth i powiązać urządzenia. Po ustaleniu powiązania urządzenie mobilne jest gotowe do sterowania prezentacją.

Możesz też połączyć się przez sieć (w tym Wi-Fi). W takim przypadku zarówno komputer, jak i urządzenie muszą być podłączone do tej samej sieci.

Włączanie kontroli przez Impress Remote w LibreOffice Impress

Aby uruchomić pokaz slajdów Impress, musisz zezwolić Impress na sterowanie przez urządzenie mobilne. Postępuj w następujący sposób:

  1. Otwórz LibreOffice Impress.

  2. Go to Tools – Options – LibreOffice Impress – General. You should see the screen depicted in the figure below.

  3. In the presentation options, select the Enable remote control checkbox and click OK.

Close LibreOffice Impress and start it again.

Impress Options General Page

Kontrolowanie pokazu slajdów:

Ikona wskazówki

Disable screen saving and screen locking from the mobile device as indicated above before running a slideshow. Ensure that the mobile device has enough battery power for the show’s duration with the screen on.


  1. Make sure both device and computer are already paired via Bluetooth or network connection.

  2. Open the presentation you want to show in LibreOffice Impress.

  3. Otwórz aplikację Impress Remote na urządzeniu mobilnym i wybierz identyfikator Bluetooth komputera.

  4. Po kliknięciu na nazwę komputera, automatycznie załaduje slajdy prezentacji na Impress Remote w sekcji notatek.

  5. Flick your finger left or right on the mobile screen to change the slides. Slide notes are in the bottom part of the mobile screen.

  6. Optionally, set the timer for defining each slide’s display time from the mobile application.

  7. Slajdy można również zmieniać za pomocą klawiszy głośności na urządzeniu mobilnym. Aby go włączyć, otwórz ustawienia i włącz akcje klawiszy głośności w Impress Remote.

Niektóre zrzuty ekranu z Remote Impress Remote:

Impres Remote: podgląd ekranu ładowania

Alternate mode: all slide thumbnails for direct selection or jumping. The current slide has a red selection cursor