Korzystanie z punktów sklejania

W programach Impress oraz Draw możesz połączyć każde dwa kształty za pomocą linii nazywanej łącznikiem. Kiedy między kształtami rysowany jest łącznik, będzie on przyłączony do każdego kształtu w punkcie sklejania. Każdy kształt ma określone domyślne punkty sklejania, ale ich rozmieszczenie zależy od tego, jaki jest to kształt. Do kształtu możesz dodawać własne, niestandardowe punkty sklejania, a następnie dołączać do nich łączniki.

Aby dodać punkty sklejania lub dokonać ich edycji

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uzyskać istniejące punkty sklejania widoczne dla wszystkich elementów:

  2. Kliknij ikonę Wstaw Punkt sklejania umieszczoną na pasku narzędzi Punkty sklejania.

  3. Wybierz element na slajdzie, w którym chcesz dodać punkty sklejania.

  4. Kliknij wewnątrz kształtu, do którego chcesz dodać nowy punkt sklejania.

    Jeżeli kształt jest wypełniony, możesz kliknąć w dowolnym miejscu wewnątrz kształtu. Jeżeli kształt nie jest wypełniony, możesz kliknąć na obramowaniu kształtu, aby dodać punkt sklejania. Po wstawieniu punktu możesz przeciągnąć punkt sklejania na inną pozycję.

Za pomocą czterech ikon umieszczonych obok ikony Wstaw punkt sklejania możesz wybrać kierunki, z których dozwolone będzie umieszczanie łącznika dla danego punktu sklejania. Możesz wybrać co najmniej jeden kierunek dla danego punktu sklejania.

Jeżeli ikona Względna pozycja punktu sklejania jest aktywna, punkt sklejania przesuwa się wraz ze zmianą rozmiaru obiektu, aby zachować swoją pozycję względem obramowania obiektu.

Jeżeli ikona Względna pozycja punktu sklejania nie jest aktywna, ikony znajdujące się obok nie będą wyszarzone. Za pomocą tych ikon możesz zadecydować, gdzie po zmianie rozmiaru obiektu będzie umieszczony punkt sklejania.