Zmiana tła slajdu

Możesz zmienić kolor tła łub wypełnienie tła bieżącego slajdu. Jako wypełnienia możesz użyć kreskowania, gradientu lub bitmapy (obrazka).

Jeśli chcesz zmienić tło wszystkich slajdów wybierz Widok - Projekt - Projekt slajdu. Jeśli chcesz zmienić tło pojedynczego slajdu wybierz Widok - Normalny.

Stosowanie koloru, kreskowania lub gradientu jako wypełnienia tła slajdu

 1. Wybierz Slajd - Właściwości, kliknij zakładkę Tło.

 2. W ramce Wypełnienie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Wybierz Kolor i kliknij żądany kolor z listy.

  Wybierz Gradient i kliknij żądany styl gradientu z listy.

  Wybierz Kreskowanie i kliknij żądany styl kreskowania z listy.

 3. Kliknij OK.

Stosowanie obrazu (mapy bitowej) jako tła slajdu

Możesz wyświetlić cały obrazek jako tło slajdu lub możesz go rozmieścić uzyskując wzorek z zastosowanego obrazka.

 1. Wybierz Slajd - Właściwości, kliknij zakładkę Tło.

 2. W ramce Wypełnienie wybierz Mapa bitowa i kliknij żądany obrazek z listy.

  Ikona notatki

  Jeśli chcesz użyć niestandardowego obrazka tła zamknij okno dialogowe Ustawienia strony i wybierz Format - Obszar. Wybierz zakładkę Mapy bitowe i kliknij przycisk Importuj. Znajdź obrazek, który chcesz zaimportować, zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz. Wracając na kartę Tło, zaimportowany obrazek pojawi się na liście dostępnych map bitowych.


 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Aby wyświetlić cały obrazek jako tło slajdu odznacz opcję Sąsiadująco w ramce Pozycja i wybierz opcję Autodopasowanie.

  Aby rozmieścić obrazek na tle slajdu zaznacz opcję Sąsiadująco i ustaw odpowiednio opcje Rozmiar, Pozycja i Przesunięcie.

 4. Kliknij OK.

Te zmiany obowiązują tylko w bieżącej prezentacji.

Aby zapisać nowy projekt slajdu jako szablon

 1. Wybierz Widok - Projekt - Projekt slajdu, aby zmienić projekt slajdu.

 2. Wybierz Slajd - Właściwości aby zmienić tło slajdu, albo skorzystaj z innych opcji formatowania. Dodane przez Ciebie obiekty będą widoczne na wszystkich śladach bazujących na danym projekcie slajdu.

 3. Aby wyłączyć widok wzorca, wybierz Widok - Normalny.

 4. Wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako szablon, aby zapisać dokument jako szablon.

 5. Wprowadź nazwę szablonu. Nie należy wybierać innej kategorii niż "Moje szablony". Kliknij przycisk OK.

Można teraz za pomocą okna Szablonów otworzyć nową prezentację opartą na własnym, nowym szablonie.