Przyciągaj do punktów obiektu

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z punktami najbliższego obiektu graficznego.

Ta opcja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kursor lub kontur obiektu graficznego znajduje się w zakresie przyciągania.

Ikona

Przyciągaj do punktów obiektu