Przyciągaj do obramowania obiektu

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z obramowaniem najbliższego obiektu graficznego.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

Ikona

Przyciągaj do obramowania obiektu