Przyciągaj do marginesów stron

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z najbliższym marginesem strony.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

Ikona

Przyciągaj do marginesów stron