Przyciągaj do prowadnic

Po zwolnieniu przycisku myszy przyciąga krawędź przenoszonego obiektu do najbliższej linii siatki.

Ikona

Przyciągaj do prowadnic