Włącz/Wyłącz formatowanie

Włącza albo wyłącza formatowanie czcionek nagłówków slajdów. Aby zmienić formatowanie nagłówka otwórz okno Style, kliknij odpowiedni styl prawym klawiszem myszy i wybierz Modyfikuj.

Ikona

Włącz/Wyłącz formatowanie