Efekty 3D

Ustawia właściwości obiektów 3D lub konwertuje obiekty 2D na 3D.

Geometria

Zmienia kształt zaznaczonego obiektu 3D. Modyfikacja kształtu obiektu 3D jest możliwa tylko w przypadku obiektów utworzonych poprzez konwersję obiektów 2D. Aby dokonać konwersji obiektu 2D na obiekt 3D, należy zaznaczyć obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Konwertuj - Na 3D lub Konwertuj - Na obiekt obrotowy 3D.

Cieniowanie

Ustawia opcje cienia i cieniowania dla zaznaczonego obiektu 3D.

Oświetlenie

Określa źródło światła dla wybranego obiektu 3D.

Tekstury

Ustawia właściwości tekstury powierzchni zaznaczonego obiektu trójwymiarowego. Funkcja ta dostępna jest tylko wówczas, gdy względem zaznaczonego obiektu zastosowana została tekstura powierzchni. Aby szybko zastosować teksturę powierzchni, otwórz Galerię, przytrzymaj wciśnięte klawisze Shift+, po czym przeciągnij obraz nad zaznaczony obiekt trójwymiarowy.

Materiał

Zmienia kolory zaznaczonego obiektu 3D.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Format - Efekty 3D