Przetnij

Tworzy figurę z nakładających się pól zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Modyfikuj - Figury - Przetnij (tylko LibreOffice Draw)

Zaznacz dwa lub więcej obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Figury - Przetnij


Zespalanie obiektów i tworzenie figur