Niestandardowy pokaz slajdów

Definiuje niestandardowy pokaz slajdów, używając do tego slajdów z bieżącej prezentacji. Możesz wybrać odpowiednie slajdy, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom odbiorców. Możesz utworzyć dowolną liczbę niestandardowych pokazów slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Niestandardowy pokaz slajdów


Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów

Nazwa prezentacji

Wyświetla dostępne niestandardowe pokazy slajdów.

Aby utworzyć niestandardowy pokaz slajdów kliknij Nowy.

Użyj niestandardowego pokazu slajdów

Kliknięcie przycisku Start powoduje uruchomienie wybranego niestandardowego pokazu slajdów. W przeciwnym wypadku wyświetlana jest cała prezentacja.

Aby uruchomić niestandardowy pokaz slajdów:

  1. Kliknij pokaz z listy, a następnie wybierz Użyj niestandardowego pokazu slajdów.

  2. Kliknij Start.

Nowy

Tworzy niestandardowy pokaz slajdów.

Edycja

Powoduje dodanie, usunięcie lub zmianę kolejności slajdów, jak również zmianę nazwy wybranego niestandardowego pokazu slajdów.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Kopiuj

Tworzy kopię zaznaczonego niestandardowego pokazu slajdów. Możesz zmieniać nazwę pokazu slajdów, klikając przycisk Edycja.

Początek

Uruchamia pokaz slajdów. Jeżeli chcesz uruchomić prezentację niestandardową, upewnij się, że została zaznaczona opcja Użyj niestandardowego pokazu slajdów.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.