Odwróć

Odwraca kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Odwróć (tylko LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonych obiektów i wybierz Rozmieść - Odwróć

Otwórz na pasku Rysunek pasek narzędzi Rozmieszczenie i kliknij:

Ikona

Odwróć


Tej opcji można używać jeśli zaznaczone są przynajmniej dwa obiekty jednocześnie.