Modyfikuj układ slajdu

Otwiera podmenu z układami slajdu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Układ slajdu


Przypisywanie wzorca slajdu do Projektu slajdu