Wstaw plik

Wstawia plik do bieżącego slajdu. Można wstawiać pliki programów LibreOffice Draw i Impress lub tekst z dokumentów HTML lub z plików tekstowych. Jeśli posiadasz połączenie z internetem możesz wstawiać tekst ze stron internetowych wprowadzając ich adres URL w okienku Nazwa pliku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Plik

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona

Plik


Można wybrać slajdy lub obiekty, które mają być wstawione z plików LibreOffice Draw lub Impress.