Tabela

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Arkusz kalkulacyjny

Kliknij na pasku narzędzi Wstaw

Ikona

Arkusz kalkulacyjny