Pokaz slajdów

Uruchamia pokaz slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pokaz slajdów - Pokaz slajdów

F5

Na standardowym pasku narzędziowym, kliknij

Ikona

Pokaz slajdów


Możesz zmienić ustawienia pokazu slajdów wybierając Pokaz slajdów - Ustawienia pokazu slajdów.

Określ, czy pokaz slajdów ma się rozpoczynać od bieżącego czy od pierwszego slajdu na karcie – LibreOffice Impress – Ogólne.

Aby uruchomić pokaz slajdów wykonaj jedną z poniższych czynności: