Prezentacja

Często używane opcje slajdów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Prezentacja


Wstaw slajd

Układ slajdu

Otwiera podmenu z układami slajdu.

Projekt slajdu

Wyświetla okno dialogowe Projekt slajdu, w którym możesz wybrać schemat układu dla bieżącego slajdu. Wszystkie obiekty projektu slajdu są wstawiane za obiektami bieżącego slajdu.

Duplikuj slajd

Wstawia po bieżącym slajdzie kopię bieżącego slajdu.

Rozwiń slajd

Tworzy nowe slajdy z pozycji konspektu znajdujących się jeden poziom niżej od poziomu tytułowego zaznaczonego slajdu. Tekst konspektu zostaje przekształcony na tytuły nowych slajdów. Pozycje konspektu znajdujące się poniżej poziomu tytułowego na oryginalnym slajdzie przesuwane są jeden poziom wyżej na nowym slajdzie.

Pokaz slajdów

Uruchamia pokaz slajdów.