Aktualizacja online

Określa niektóre opcje automatycznego powiadamiania i pobierania aktualizacji online programu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – LibreOffice – Aktualizacja internetowa


Sprawdzaj aktualizacje automatycznie

Zaznacz opcję okresowych aktualizacji online, a następnie wybierz częstotliwość sprawdzania aktualizacji programu LibreOffice. LibreOffice Sprawdzanie może odbywać się raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu bezpośrednio po wykryciu połączenia z Internetem. W przypadku połączenia z Internetem z wykorzystaniem serwera proxy należy wprowadzić odpowiednie ustawienia, wybierając kolejno pozycje – Internet – Proxy.

Kiedy aktualizacja jest dostępna, na pasku menu zostanie wyświetlona ikona w postaci powiększonego dymku pomocy wraz z tekstem objaśnienia. Kliknij ikonę, aby przejść dalej.

Jeśli sprawdzanie zostanie wyłączone, ikona będzie usunięta z paska menu.

Ikona notatki

Aktualizacja online jest modułem, który można wybrać (lub nie) podczas instalacji. Podczas instalacji programu LibreOffice wybierz instalację niestandardową.


Każdego dnia

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz dziennie.

Co tydzień

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz na tydzień. Jest to ustawienie domyślne.

Co miesiąc

Sprawdzenie będzie przeprowadzane raz na miesiąc.

Sprawdź teraz

Sprawdzenie zostanie przeprowadzone teraz.

Pobieraj aktualizacje automatycznie

Enable the automatic download of updates to the specified folder.

Miejsce docelowe pobierania

Wyświetla wybrany folder dla pobieranych plików.

Zmień

Kliknij, aby wybrać folder, do którego zostaną pobrane pliki.