Właściwości VBA

Definiuje ogólne właściwości wczytywania i zapisywania dokumentów pakietu Microsoft Office, które zawierają kod VBA (Visual Basic for Applications).

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – Ładuj/ZapiszWłaściwości VBA.


Microsoft Word 97/2000/XP

Ustawienia dla dokumentów Microsoft Word.

Załaduj kod Basic

Ładuje i zapisuje kod Basic z dokumentu Microsoft jako specjalny moduł LibreOffice Basic. Wyłączony kod Microsoft Basic można odczytać w oknie środowiska LibreOffice Basic IDE między dyrektywami Sub i End Sub. Kod ten można edytować. Podczas zapisywania dokumentu w formacie LibreOffice zapisywany jest także kod Basic. W przypadku zapisywania w innym formacie kod LibreOffice Basic IDE nie jest zapisywany.

Kod wykonywalny

Kod VBA (Visual Basic for Applications) zostanie załadowany w gotowości do wykonania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kod VBA zostanie skomentowany w celu umożliwienia jego sprawdzenia, ale nie będzie uruchamiany.

Ikona wskazówki

Po załadniu kodu VBA, LibreOffice wstawia instrukcję Option VBASupport 1 w każdym module Basic i tym samym włącza wsparcie dla instrukcji, funckji i obiektów VBA. Sprawdź Instrukcję Option VBASupport, aby uzyskać więcej informacji.


Zapisz oryginalny kod Basic

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

W przypadku zapisywania w innym formacie niż Microsoft Format kod Microsoft Basic nie jest zapisywany. Na przykład jeśli dokument zawiera kod Microsoft Basic, a jest zapisywany w formacie LibreOffice, jest wyświetlane ostrzeżenie, że kod Microsoft Basic nie zostanie zapisany.

Pole wyboru Zapisz oryginalny kod Basic ma priorytet nad polem wyboru Załaduj kod Basic. Jeśli oba pola zostaną zaznaczone, a wyłączony kod Basic zostanie edytowany w podstawowym IDE LibreOffice, podczas zapisywania w formacie Microsoft zostanie zapisany oryginalny kod Basic Microsoft. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w specjalnym komunikacie.

Aby usunąć możliwe wirusy z makr Microsoft Basic dokumentu Microsoft, należy usunąć zaznaczenie pola Zapisz oryginalny kod Basic i zapisać dokument w formacie Microsoft. Dokument zostanie zapisany bez kodu Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Ustawienia dla dokumentów Microsoft Excel.

Załaduj kod Basic

Ładuje i zapisuje kod Basic z dokumentu Microsoft jako specjalny moduł LibreOffice Basic. Wyłączony kod Microsoft Basic można odczytać w oknie środowiska LibreOffice Basic IDE między dyrektywami Sub i End Sub. Kod ten można edytować. Podczas zapisywania dokumentu w formacie LibreOffice zapisywany jest także kod Basic. W przypadku zapisywania w innym formacie kod LibreOffice Basic IDE nie jest zapisywany.

Kod wykonywalny

Kod VBA (Visual Basic for Applications) zostanie załadowany w gotowości do wykonania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kod VBA zostanie skomentowany w celu umożliwienia jego sprawdzenia, ale nie będzie uruchamiany.

Ikona wskazówki

Po załadniu kodu VBA, LibreOffice wstawia instrukcję Option VBASupport 1 w każdym module Basic i tym samym włącza wsparcie dla instrukcji, funckji i obiektów VBA. Sprawdź Instrukcję Option VBASupport, aby uzyskać więcej informacji.


Zapisz oryginalny kod Basic

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

W przypadku zapisywania w innym formacie niż Microsoft Format kod Microsoft Basic nie jest zapisywany. Na przykład jeśli dokument zawiera kod Microsoft Basic, a jest zapisywany w formacie LibreOffice, jest wyświetlane ostrzeżenie, że kod Microsoft Basic nie zostanie zapisany.

Pole wyboru Zapisz oryginalny kod Basic ma priorytet nad polem wyboru Załaduj kod Basic. Jeśli oba pola zostaną zaznaczone, a wyłączony kod Basic zostanie edytowany w podstawowym IDE LibreOffice, podczas zapisywania w formacie Microsoft zostanie zapisany oryginalny kod Basic Microsoft. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w specjalnym komunikacie.

Aby usunąć możliwe wirusy z makr Microsoft Basic dokumentu Microsoft, należy usunąć zaznaczenie pola Zapisz oryginalny kod Basic i zapisać dokument w formacie Microsoft. Dokument zostanie zapisany bez kodu Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Ustawienia dla dokumentów Microsoft PowerPoint.

Załaduj kod Basic

Ładuje i zapisuje kod Basic z dokumentu Microsoft jako specjalny moduł LibreOffice Basic. Wyłączony kod Microsoft Basic można odczytać w oknie środowiska LibreOffice Basic IDE między dyrektywami Sub i End Sub. Kod ten można edytować. Podczas zapisywania dokumentu w formacie LibreOffice zapisywany jest także kod Basic. W przypadku zapisywania w innym formacie kod LibreOffice Basic IDE nie jest zapisywany.

Zapisz oryginalny kod Basic

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

W przypadku zapisywania w innym formacie niż Microsoft Format kod Microsoft Basic nie jest zapisywany. Na przykład jeśli dokument zawiera kod Microsoft Basic, a jest zapisywany w formacie LibreOffice, jest wyświetlane ostrzeżenie, że kod Microsoft Basic nie zostanie zapisany.

Pole wyboru Zapisz oryginalny kod Basic ma priorytet nad polem wyboru Załaduj kod Basic. Jeśli oba pola zostaną zaznaczone, a wyłączony kod Basic zostanie edytowany w podstawowym IDE LibreOffice, podczas zapisywania w formacie Microsoft zostanie zapisany oryginalny kod Basic Microsoft. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w specjalnym komunikacie.

Aby usunąć możliwe wirusy z makr Microsoft Basic dokumentu Microsoft, należy usunąć zaznaczenie pola Zapisz oryginalny kod Basic i zapisać dokument w formacie Microsoft. Dokument zostanie zapisany bez kodu Microsoft Basic.