Siatka

Definiuje ustawienia siatki na potrzeby tworzenia i przesuwania obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument prezentacji i wybierz polecenie – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Siatka


Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

Rozdzielczość

Poziomo

Określa jednostki miary dla odstępów między punktami siatki na osi x.

Pionowo

Określa odstęp między punktami siatki na osi y w żądanej jednostce miary.

Podział

Poziomo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi x.

Pionowo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi y.

Synchronizuj osie

Określa, czy ustawienia bieżącej siatki mają być zmieniane symetrycznie. Przy takim ustawieniu rozdzielczość i podział osi x i y są takie same.

Przyciągaj

Do prowadnic

Po zwolnieniu przycisku myszy przyciąga krawędź przenoszonego obiektu do najbliższej linii siatki.

To ustawienie można również zdefiniować, klikając ikonę dostępnej na pasku Opcje w prezentacji lub rysunku.

Do marginesów strony

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z najbliższym marginesem strony.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Do ramki obiektu

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z obramowaniem najbliższego obiektu graficznego.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Do punktów obiektu

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z punktami najbliższego obiektu graficznego.

Ta opcja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kursor lub kontur obiektu graficznego znajduje się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Zakres przyciągania

Definiuje odległość przyciągania między wskaźnikiem myszy a konturem obiektu. LibreOffice Impress przyciąga do punktu, jeśli wskaźnik myszy znajduje się w odległości mniejszej niż określona w polu pokrętła Zakres przyciągania.

Ogranicz obiekty

Przy tworzeniu lub przenoszeniu

Określa, że podczas tworzenia lub przenoszenia obiektów ruch może się odbywać tylko w pionie, poziomie lub po przekątnej 45°. To ustawienie można tymczasowo wyłączyć, naciskając klawisz Shift.

Przedłuż krawędzie

Określa, że w wyniku naciśnięcia klawisza Shift przed zwolnieniem przycisku myszy, na bazie dłuższego boku prostokąta jest tworzony kwadrat. Dotyczy to także elips (na bazie najdłuższej średnicy elipsy tworzony jest okrąg). Kiedy pole Przedłuż krawędzie nie jest zaznaczone, kwadrat lub okrąg jest tworzony na bazie krótszego boku lub średnicy.

Przy obracaniu

Określa, że obiekty graficzne mogą być obracane tylko w ramach kąta określonego w polu Przy obracaniu. Jeśli obiekt ma być obracany o kąt inny niż zdefiniowany tutaj, podczas obracania naciśnij klawisz Shift. Po osiągnięciu żądanego kąta obrotu zwolnij klawisz.

Redukcja punktów

Definiuje kąt redukcji punktów. W pracy z wielokątami może okazać się przydatna funkcja redukcji punktów edycyjnych.