Opcje internetowe

Określa ustawienia internetowe.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – Internet.


Proxy

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.