Opcje ładowania/zapisywania

Ogólne ustawienia dotyczące ładowania/zapisywania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – Ładuj/Zapisz.


Ogólne

W sekcji Ogólne możesz dokonać wyboru domyślnych ustawień zapisu plików oraz formatu plików jaki ma być stosowany.

Właściwości VBA

Definiuje ogólne właściwości wczytywania i zapisywania dokumentów pakietu Microsoft Office, które zawierają kod VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Określa ustawienia importowania i eksportowania dokumentów Microsoft Office.

Zgodność z formatem HTML

Ustawienia dla stron HTML.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Ikona ostrzeżenia

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.