Kolory aplikacji

Określa kolory interfejsu użytkownika LibreOffice. Bieżące ustawienia mogą być zapisane jako schemat kolorów i załadowane w późniejszym czasie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – LibreOffice – Kolory aplikacji.


Ułatwienia dostępu w LibreOffice

Schemat kolorów

Zapisywanie i usuwanie schematów kolorów.

Schemat

Pozwala wybrać określony schemat kolorów.

Zapisz

Zapisuje, aktualne ustawienia kolorów jako nowy schemat kolorów, który możesz później wczytać. Nazwa zostanie automatycznie dodana do listy Schematów kolorów.

Nazwa schematu kolorów

Podaj nazwę schematu kolorów.

Usuń

Usuwa z listy schematów kolorów aktualnie wybrany schemat. Nie można usunąć domyślnego schematu.

Schemat

Ustaw kolory dla elementów interfejsu użytkownika.

Aby ustawić kolor dla wybranego elementu upewnij się, że pole wyboru znajdujące się przed jego nazwą jest zaznaczone. By ukryć element odznacz to pole.

Ikona notatki

Niektóre elementy interfejsu użytkownika nie mogą zostać ukryte.


Ikona notatki

W celu polepszenia widoczności kursora ustawienie przez użytkownika koloru tła aplikacji na wartość między 40% a 60% powoduje automatyczną jej zmianę na wartość 40%.


Ustawienie Automatycznie, zmienia kolor elementu na taki, który został zapisany w schemacie kolorów.

Ustawienia kolorów dla "Odwiedzonego hiperłącza" i "Nieodwiedzonego hiperłącza" obowiązują dla dokumentów utworzonych po zapisaniu ustawień kolorów.