Widok

Określa opcje widoku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – LibreOffice – Widok


Interfejs użytkownika

Rozmiar ikon paska narzędziowego

Specifies the display size of toolbar icons.

Rozmiar ikon panelu bocznego

Określa wyświetlany rozmiar ikon panelu bocznego.

Rozmiar ikon w układzie Notebook

Określa wyświetlany rozmiar ikon w układzie Notebook.

Styl ikon

Określa styl ikon dla ikon pasków narzędzi i okien dialogowych.

Mysz

Pozycjonowanie myszy

Określa jak kursor myszy będzie pozycjonowany w nowo otwartym oknie dialogowym.

Środkowy przycisk myszy

Określa funkcję pełnioną przez środkowy przycisk myszy.

  1. Automatyczne przewijanie - przeciąganie przy naciśniętym środkowym przycisku myszy powoduje przesunięcie widoku.

  2. Wklej schowek - naciśnięcie środkowego przycisku myszy powoduje wstawienie w miejscu bieżącego położenia kursora zawartości "schowka zaznaczenia".

Zawartość "Schowka zaznaczenia" dostępnego pod trzecim klawiszem myszy jest rożna od zawartości schowka dostępnego przez menu Edycja - Kopiuj/Wytnij/Wstaw czy odpowiadającym im skrótom klawiszowym. Zawartość obu schowków w pewnych sytuacjach może być identyczna, nie mniej jednak zazwyczaj będzie różna.

Schowek

Schowek zaznaczenia

Kopiuj zawartość

Edycja - Kopiuj Ctrl+C.

Kopiuje tekst, tabelę, obiekt.

Wklej zawartość

Edycja - Wklej Ctrl+V wkleja zawartość schowka w miejsce kursora.

Naciśnięcie środkowego przycisku myszy wkleja zawartość schowka zaznaczenia w miejscu kursora.

Wklejanie do innego dokumentu

Nie ma wpływu na zawartość schowka.

Zawartością schowka zaznaczenia jest ostatnio zaznaczony obszar (tekst, tabelka, obrazek, etc.) w dokumencie.


Wyjście obrazu

Ikona wskazówki

Naciśnij Shift+Ctrl+R aby przywrócić odświeżanie widoku bieżącego dokumentu.


Użyj przyspieszenia sprzętowego

Poprawia jakość obrazu, korzystając z bezpośredniego dostępu do funkcji sprzętowych kart graficznych. Wparcie dla przyśpieszenia sprzętowego jest niedostępne we wszystkich systemach operacyjnych i wersjach LibreOffice.

Włącz antyaliasing

Jeżeli funkcja antyaliasingu elementów graficznych jest obsługiwana, można ją włączyć lub wyłączyć. Jeżeli jest ona włączona, większość wyświetlanych obiektów graficznych wygląda na gładsze i z mniejszą ilością artefaktów.

Użyj pełne renderowanie OpenGL (wymaga ponownego uruchomienia)

Użyj wysokiej wydajności Open Graphics Library (OpenGL), aby wygenerować wszystkie wizualne elementy aplikacji, w tym okna, menu, paski narzędzi i ikony. Aby przyśpieszyć renderowanie grafik, OpenGL wykorzystuje dostępną w komputerze kartę graficzną. Jeśli urządzenie jest na czarnej liście (patrz poniżej), opcja ta nie będzie skuteczna.

Wymuś OpenGL, nawet jeśli jest na czarnej liście (wymaga ponownego uruchomienia)

Wymusza użycie OpenGL, nawet jeśli karta graficzna znajduje się na czarnej liście. Urządzenie jest na czarnej liście, gdy jego sterownik jest pełen błędów lub, gdy może wygenerować grafikę niskiej jakości.

Menu

Ikony w menu

Wyświetla ikony przy odpowiadających im pozycjach menu. Wybierz jedną z opcji: "Automatycznie", "Ukryj" i "Pokaż". Opcja "Automatycznie" powoduje wyświetlenie ikon zgodnie z ustawieniami i motywami systemu operacyjnego.

Listy czcionek

Podgląd wykazu czcionek

Wyświetla nazwy czcionek, które można wybrać, np. czcionki w polu Czcionka paska Formatowanie.