Ogólne

Określa ogólne ustawienia pakietu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – LibreOffice – Ogólne.


Agent pomocy

Określa zachowanie zainstalowanych funkcji pomocy.

Aktywna pomoc

Po zatrzymaniu wskaźnika mysz na ikonie, poleceniu menu lub formancie w oknie dialogowym wyświetla krótką tekstową informację pomocy.

Okna Ładuj/Zapisz

Używaj okienek dialogowych LibreOffice

Określa czy mają być wyświetlane okna dialogowe otwierania i zapisywania dokumentów LibreOffice. W przeciwnym razie używane są okna dialogowe systemu operacyjnego.

Okna dialogowe pakietu LibreOffice służące do otwierania i zapisywania dokumentów opisano w Pomocy pakietu LibreOffice.

Stan dokumentu

Drukowanie powoduje ustawienie stanu "Dokument zmodyfikowany"

Określa kiedy drukowanie dokumentu liczy się jako jego modyfikacja. Gdy ta opcja jest zaznaczona, przy zamykaniu dokumentu po drukowaniu zostaniesz zapytany czy zapisać zmiany. Jeśli odpowiedz twierdzącą, wówczas data wydrukowania dokumentu będzie zapisana jako data ostatniego zmodyfikowania dokumentu.

Rok (dwie cyfry)

W przypadku daty w postaci dwucyfrowej, jest ona interpretowana jako data z podanego zakresu.

W LibreOffice, lata są określane przez wszystkie 4 cyfry, zatem różnica między 1.1.99 a 1.1.01 wynosi 2 lata. Opcja Rok (dwie cyfry) pozwala użytkownikowi zdefiniować przedział, z którego daty są rozpatrywane. Dlatego jeśli podasz datę 1.1.30 bądź późniejszą, wówczas data "1.1.20" będzie rozpoznana jako 1.1.2020 zamiast 1.1.1920.

Pomóż ulepszyć LibreOffice

Zbieraj danych o użytkowaniu i wyślij je do The Document Foundation

Udostępnij fundacji dane o użytkowaniu w celu poprawy jakości oprogramowania. Grupa rozwijająca oprogramowanie jest zainteresowana poznaniem schematów pracy z LibreOffice. Dane te pomogą poprawić użyteczność aplikacji poprzez identyfikację najczęstszych poleceń w trakcie wykonywania codziennych czynności, a w efekcie także, pomogą poprawić wygląd interfejsu użytkownika i uczynić pracę bardziej produktywną. Udostępniane są wyłącznie dane o użytych poleceniach i odbywa się to całkowicie anonimowo. Analizie nie podlega treść dokumentów użytkownika.