Wybieranie nowego koloru

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Area - Area, press the Color button and click the Pick button.

Ikona

Press the Color Dialog button in the Illumination tab of the 3D Effects dialog.


Okno wybierania koloru

The Pick a Color Dialog window consist of four main areas.

Kliknij obszar kolorów po lewej stronie, aby wybrać nowy kolor. Za pomocą tego obszaru selektora można modyfikować dwa składniki koloru, jak przedstawiono w modelach kolorów RGB lub HSB. Zauważ, że są to dwa komponenty nie wybrane za pomocą przycisków radiowych po prawej stronie okna dialogowego.

In the right part of the bottom bar, you will see the original color from the parent tab, Colors.

W lewej części dolnego paska widoczny jest bieżący wynik Twojej pracy w tym oknie dialogowym.

Ikona notatki

Do drukowania w kolorze program LibreOffice używa tylko modelu kolorów RGB. Elementy sterujące modelu CMYK mają tylko ułatwić wprowadzanie wartości kolorów w oparciu o zapis CMYK.


RGB

Czerwony

Ustawia składnik Red modyfikowalny na pionowym suwaku koloru oraz komponenty Zielony i Niebieski w polu wyboru koloru. Dozwolone wartości to od 0 do 255.

Zielony

Ustawia składnik Zielonego modyfikowalny na pionowym suwaku koloru oraz komponenty Czerwony i Niebieski w polu wyboru koloru. Dozwolone wartości to od 0 do 255.

Niebieski

Ustawia składnik Niebieski modyfikowalny na pionowym suwaku koloru oraz komponenty Zielony i CZerwony w polu wyboru koloru. Dozwolone wartości to od 0 do 255.

Hex #

Wyświetla i ustawia wartość koloru w modelu kolorów RGB wyrażoną jako liczba szesnastkowa.

HSB

Odcień barwy

Ustawia komponent Barwy modyfikowalny na pionowym suwaku koloru oraz komponenty Nasycenie i Jasność w polu wyboru koloru. Wartości są wyrażane w stopniach od 0 do 359.

Nasycenie

Sets the Saturation component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Brightness components in the two dimensional color picker field. Values are expressed in percent ( 0 to 100).

Jasność

Sets the Brightness component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Saturation components in the two dimensional color picker field. Values are expressed in percent ( 0 to 100).

CMYK

Seledynowy

Set the Cyan color value as expressed in the CMYK color model.

Purpurowy

Set the Magenta color value as expressed in the CMYK color model.

Żółty

Set the Yellow color value as expressed in the CMYK color model.

Klucz

Set the Black color value or key (black) as expressed in the CMYK color model.