Kolor

Pozwala wybrać kolor z palety kolorów, zmienić istniejący kolor oraz zdefiniować nowy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obszar - Kolory.


Kolory

Paleta

Określa nazwę wybranej palety. Możesz tutaj wybrać inną paletę.

Ustawienie koloru

Zawiera listę dostępnych kolorów. Wybierz jeden z listy poprzez klikniecie na niego.

Poprzednie kolory

Wyświetla ostatnie 12 wybranych i zastosowanych kolorów. Po wybraniu nowego koloru, jest on dodawany po lewej stronie listy. Jeśli lista jest pełna, a zostanie wybrany nowy kolor, kolor wysunięty najbardziej na prawo zostanie usunięty.

Dodaj

Dodaje nowe kolory do Niestandardowej palety.

Usuń

Usuwa wybrane kolory bez potwierdzenia.

Ikona notatki

Kolory można usunąć tylko z niestandardowej palety.


Nowy

Wyświetla podgląd koloru wybranego z palety kolorów i wprowadzonych zmian za pomocą poniższych elementów sterujących.

R

Kod koloru czerwonego komponentu koloru. Możliwe wartości wynoszą od 0 do 255.

G

Kod koloru zielonego komponentu koloru. Możliwe wartości wynoszą od 0 do 255.

B

Kod koloru niebieskiego komponentu koloru. Możliwe wartości wynoszą od 0 do 255.

Hex

Kod koloru koloru wyrażony jako wartość szesnastkowa.

Wybieranie

LibreOffice lets you define custom colors using a two-dimensional graphic and numerical gradient chart of the Pick a Color dialog.