Wybierz pliki

W oknie Wybierz ścieżki możesz wybrać katalogi które zawierają moduły Autotekstu bądź szablony dostępne w LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie - LibreOffice - Ścieżki.

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Ścieżka.


Ścieżki / Pliki

Zawiera listę ścieżek lub plików które już zostały dodane. Wskazuje domyślną ścieżkę zapisu dla nowych plików.

Dodaj

Otwiera okno Wyboru ścieżek w celu wybrania innego katalogu albo Otwarcia innego pliku.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.