LibreOffice

W tym oknie możesz dokonać zmian ustawień LibreOffice. Odnoszą się one do danych użytkownika, zapisywania, drukowania, ścieżek do ważnych plików i katalogów i ustawień kolorów. Te ustawienia są zapisywane automatycznie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie - LibreOffice.


Dane użytkownika

Użyj tego okna w celu wpisania bądź zmodyfikowania danych o użytkowniku. Niektóre dane mogą być już ustawione podczas instalowania LibreOffice.

Ogólne

Określa ogólne ustawienia pakietu LibreOffice.

Widok

Określa opcje widoku.

Drukowanie

Określa ustawienia drukowania.

Ścieżki

Ta sekcja zawiera domyślne ścieżki do ważnych katalogów w LibreOffice. Ścieżki te mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Czcionki

Zastępuje daną czcionkę czcionką wybraną przez użytkownika. Czcionka jest zastępowana jedynie w przypadku, gdy jest wyświetlana na ekranie lub gdy jest wyświetlana i drukowana. Zastąpienie nie powoduje zmian w ustawieniach czcionek zapisywanych w dokumencie.

Bezpieczeńswo

Definiuje opcje bezpieczeństwa dotyczące zapisywania dokumentów, połączeń z siecią internetową oraz otwieraniem dokumentów zawierających makra.

Personalizacja

Personalizuje LibreOffice za pomocą motywów dostępnych dla Mozilla Firefox. Pasek menu oraz górne i dolne paski narzędziowe wyświetlą wybrany motyw w tle.

Kolory aplikacji

Określa kolory interfejsu użytkownika LibreOffice. Bieżące ustawienia mogą być zapisane jako schemat kolorów i załadowane w późniejszym czasie.

Ułatwienia dostępu

Opcje, które pozwalają dostosować LibreOffice do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niedowidzących lub o ograniczonych zdolnościach manualnych.

Zaawansowane

Określa opcje obsługi aplikacji i apletów języka Java w pakiecie LibreOffice, w tym wykorzystywane środowisko Java Runtime Environment (JRE). Określa także, czy użyć eksperymentalne (niestabilne) funkcje, takie jak rejestrowanie makra.

Basic IDE

Definiuje ustawienia Basic IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne), aby pomóc w edycji makr Basic.

Aktualizacja online

Określa niektóre opcje automatycznego powiadamiania i pobierania aktualizacji online programu LibreOffice.

Open CL

Open CL to technologia do przyspieszenia obliczeń na dużych arkuszach kalkulacyjnych.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.