Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Wszystkie Twoje ustawienia zostaną automatycznie zapisane. Aby rozwinąć pozycję kliknij na niej dwa razy albo naciśnij znak plus. Aby zwinąć ją, naciśnij na znak minus albo kliknij na niej dwukrotnie.

Ikona notatki

Zobaczysz tylko te pozycje, które odnoszą się do bieżącego dokumentu. Jeśli jest on dokumentem tekstowym, zobaczysz wpis LibreOffice Writer i analogicznie dla wszystkich modułów z LibreOffice. LibreOffice Impress i LibreOffice Draw są traktowane tak samo w tym oknie. Pozycje wspólne są zawsze widoczne.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie .

Ikona notatki

Uwaga skierowana do użytkowników systemów macOS: W tematach pomocy wielokrotnie występuje ścieżka menu Narzędzia – Opcje. Należy ją zastąpić ścieżką LibreOffice – Preferencje w głównym menu systemu macOS. Obydwie ścieżki prowadzą do okna dialogowego Opcje.Opcje przycisków dialogowych

OK

Zapisz zmiany na stronie i zamknij okno dialogowe Opcje.

Anuluj

Zamknij okno dialogowe Opcje i odrzuć wszystkie wykonane zmiany.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Ikona ostrzeżenia

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Pomoc

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

W tym oknie możesz dokonać zmian ustawień LibreOffice. Odnoszą się one do danych użytkownika, zapisywania, drukowania, ścieżek do ważnych plików i katalogów i ustawień kolorów.

Ładuj/Zapisz

Ogólne ustawienia dotyczące ładowania/zapisywania.

Ustawienia językowe

Określa ustawienia dodatkowych języków.

LibreOffice Writer

Ustawienia te wpływają na zachowanie dokumentów tekstowych utworzonych w LibreOffice . Istnieje również możliwość przypisania ustawień wybranemu dokumentowi.

LibreOffice Writer/Web

Najważniejsze ustawienia dla dokumentów LibreOffice zapisanych w formacie HTML.

LibreOffice Calc

Ustawienia dla arkuszy kalkulacyjnych, sposobu wyświetlania zawartości, kierunku poruszania się kursora, po zatwierdzeniu Enterem. Możesz także zdefiniować Listy sortowania, ilość cyfr po przecinku, oraz ustawić rejestrowanie i podświetlanie zmian w dokumencie.

LibreOffice Impress

Tutaj można zdefiniować ustawienia, dla nowo zapisanych prezentacji, takie jak zawartość slajdów, jednoski miary, czy i w jaki sposób ustawić wyrównanie, oraz to, czy notatki i materiały podręczne mają być zawsze drukowane.

LibreOffice Draw

Tutaj można zmienić ustawienia globalne dla dokumentów rysunkowych. Ustawić co ma być wyświetlane i w jakiej skali, wyrównanie do siatki, oraz domyślną zawartość podczas drukowania.

LibreOffice Math

W tym miejscu można ustawić format i opcje wydruku dla wszystkich nowych dokumentów zawierających formuły. Podczas drukowania zostaną one automatycznie uwzględnione w programie LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Definiuje ogólne ustawienia źródeł danych w pakiecie LibreOffice.

Wykresy

Określa ogólne ustawienia wykresów.

Internet

Określa ustawienia internetowe.