Pasek projektu formularza

Pasek projektu formularza pojawia się bezpośrednio po zaznaczeniu obiektu formularza podczas pracy w trybie projektowania.

Wybierz

Ikona

Ta ikona przełącza wskaźnik myszy w tryb wybierania lub powoduje powrót do zwykłego trybu. Tryb wybierania służy do wybierania formantów w bieżącym formularzu.

Włącz/Wyłącz tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Za pomocą tej funkcji można szybko przechodzić między trybami projektu i użytkownika. W trybie projektu można edytować formanty formularza; w trybie użytkownika można ich używać.

Ikona

Włącz/Wyłącz tryb projektu

Właściwości formantu

Otwiera okno dialogowe służące do edycji właściwości wybranego formantu.

Ikona

Formant

Właściwości formularza

W tym oknie dialogowym można określić m.in. źródło danych i zdarzenia związane z całym formularzem.

Ikona

Formularz

Nawigator danych

Określa strukturę danych bieżącego dokumentu XForms.

Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

Ikona

Nawigator formularza

Dodaj pole

Otwiera okno, w którym można wybrać pole bazy danych w celu dodania do formularza.

Ikona

Dodaj pole

Kolejność aktywacji

W oknie dialogowym Kolejność aktywacji można zmienić kolejność uzyskiwania fokusu przez pola formantów w wyniku naciskania przez użytkownika klawisza Tab.

Ikona

Kolejność aktywacji

Otwórz w trybie projektu

Otwiera formularze w trybie projektu, w którym można je edytować.

Ikona

Otwórz w trybie projektu

Automatyczny fokus

Ikona

Uaktywnienie Automatycznego fokusupowoduje, że po otwarciu dokumentu fokus jest kierowany na pierwszy formant formularza. Jeśli ten przycisk nie jest aktywny, po otwarciu dokumentu jest wybierany tekst. Kolejność formantów formularza zależy od Kolejności aktywacji określonej przez użytkownika.

Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Ikona

Pozycja i rozmiar

Zmień zakotwiczenie

Umożliwia przełączanie się między opcjami zakotwiczenia.

Ikona

Zmiana zakotwiczenia

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona

Przesuń na spód

Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Ikona

Grupuj

Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Ikona

Rozgrupuj

Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup.

Ikona

Wejdź do grupy

Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie.

Ikona

Wyjdź z grupy

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Wyświetl siatkę

Określa, czy siatka jest widoczna.

Ikona

Pokaż siatkę

Przyciągaj do siatki

Określa, że obiekty mogą być przesuwane tylko między punktami siatki.

Ikona

Przyciągaj do siatki

Prowadnice przy przesuwaniu

Specifies whether to display guides when moving an object.

Ikona

Prowadnice przy przesuwaniu