Pasek projektu kwerendy

Do sterowania wyświetlaniem danych podczas tworzenia lub edycji kwerendy SQL służy pasek Projekt kwerendy.

W zależności od tego, czy w zakładce Projekt lub SQL utworzono widok lub kwerendę, wyświetlone zostają następujące ikony:

Wykonaj kwerendę

Wykonuje kwerendę SQL i wyświetla jej wynik. Uruchomienie funkcji Wykonaj kwerendę nie powoduje zapisania kwerendy.

Ikona

Wykonaj kwerendę

Wyczyść kwerendę

Czyści kwerendę i usuwa wszystkie tabele z okna projektu.

Ikona

Wyczyść kwerendę

Włącz/Wyłącz widok projektu

Wyświetla widok projektu kwerendy.

Ikona

Włącz/Wyłącz widok projektu

Dodaj tabele

Określa tabele, które mają być wstawione w oknie projektu. W oknie dialogowym Dodaj tabele wybierz tabele wymagane do realizacji bieżącego zadania.

Ikona

Wstaw tabele

Funkcje

Wyświetla wiersz "Funkcja" w dolnej części widoku projektu okna Projekt kwerendy.

Ikona

Funkcje

Nazwa tabeli

Wyświetla wiersz "Tabela" w dolnej części obszaru Projekt kwerendy.

Ikona

Nazwa tabeli

Alias

Wyświetla wiersz "Alias" w dolnej części obszaru Projekt kwerendy.

Ikona

Alias

Wartości bez powtórzeń

Rozszerza utworzoną instrukcję SELECT kwerendy SQL w bieżącej kolumnie o parametr DISTINCT. W rezultacie identyczne wartości występujące wielokrotnie są prezentowane tylko raz.

Ikona

Wartości bez powtórzeń

W zakładce SQL znajduje się następująca ikona:

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

W natywnym trybie SQL można wprowadzać polecenia SQL, które nie są interpretowane przez program LibreOffice, lecz przekazywane bezpośrednio do źródła danych. Jeśli zmiany te nie zostaną wyświetlone w widoku projektu, nie można powrócić do widoku projektu.

Ikona

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL