Pasek Dane tabeli

Pasek danych tabeli umożliwia sterowanie widokiem danych.

Widok danych po zastosowaniu filtru jest dostępny do momentu zmiany lub anulowania kryteriów filtrowania. Jeśli filtr jest włączony, ikona Zastosuj filtr na pasku danych tabeli jest aktywna.

Zapisz rekord

Zapisuje bieżący rekord tabeli bazy danych. Ikona Zapisz rekord znajduje się na pasku Dane tabeli

Ikona

Zapisz rekord

Edycja danych

Włącza lub wyłącza tryb edycji dla bieżącej tabeli bazy danych.

Ikona

Edycja danych

Cofnij

Cofa skutki ostatniego polecenia lub ostatni dokonany wpis. Aby wybrać polecenie do cofnięcia, należy kliknąć strzałkę znajdującą się obok ikony Cofnij na pasku standardowym.

Ikona

Cofnij: Wpisywanie danych

Znajdź rekord

Określonych wartości w formularzach lub tabelach baz danych można poszukiwać w polach danych, polach list i polach wyboru.

Ikona

Znajdź rekord

Odśwież

Odświeża wyświetlone dane. W środowisku współużytkowanym odświeżenie danych daje pewność, że są widoczne najnowsze dane.

Ikona

Odśwież

Porządek sortowania

Określa kryteria sortowania dla wyświetlania danych.

Ikona

Porządek sortowania

Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Ikona

Sortuj rosnąco

Sortuj malejąco

Pola tekstowe są sortowane odwrotnie alfabetycznie (Z-A), a pola liczbowe w porządku malejącym (9-0).

Ikona

Sortuj malejąco

AutoFiltr

Filtruje rekordy na podstawie zawartości wybranego pola danych.

Ikona

AutoFiltr

Zastosuj filtr

Przełącza między przefiltrowanym i nieprzefiltrowanym widokiem tabeli.

Ikona

Zastosuj filtr

Filtr standardowy

Umożliwia określenie opcji filtrowania.

Ikona

Filtr standardowy

Wyczyść filtr/sortowanie

Anuluje ustawienia filtru i wyświetla wszystkie rekordy bieżącej tabeli.

Ikona

Wyczyść filtr/sortowanie

Dane na tekst

Wstawia wszystkie pola zaznaczonego rekordu do bieżącego dokumentu, w pozycji kursora.

Ikona

Dane na tekst

Dane na pola

Uaktualnia zawartość pól bazy danych informacjami z zaznaczonych rekordów. Ikona Dane na pola jest dostępna tylko wtedy, gdy bieżący dokument jest dokumentem tekstowym.

Ikona

Dane na pola

Korespondencja seryjna

Uruchamia kreatora korespondencji seryjnej w celu utworzenia korespondencji seryjnej.

Ikona

Korespondencja seryjna

Źródło danych bieżącego dokumentu

Wyświetla w przeglądarce źródła danych tabelę powiązaną z bieżącym dokumentem.

Ikona

Źródło danych bieżącego dokumentu

Włącz/wyłącz Eksploratora

Włącza i wyłącza widok eksploratora źródła danych. Ikona Włącz/wyłącz eksplorator jest widoczna na pasku Dane tabeli.

Ikona

Włącz/wyłącz Eksploratora