Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Ikona

Nowy

Otwórz plik

Otwiera plik lokalny lub zdalny lub importuje go.

Ikona

Otwórz plik

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Ikona

Zapisz dokument

Zapisz jako

Zapisuje bieżący dokument w innej lokalizacji, pod inną nazwą lub jako inny typ pliku.

Ikona

Zapisz jako

Dokument e-mailem

Otwiera nowe okno w domyślnym programie poczty elektronicznej z bieżącym dokumentem jako załącznikiem. Stosowany jest bieżący format pliku. Jeśli jest to nowy, niezapisany dokument, używany jest format określony w menu – Ładuj/Zapisz – Ogólne.

Ikona

Dokument e-mailem

Edycja pliku

Ikona Edycja pliku włącza lub wyłącza tryb edycji.

Ikona

Edycja pliku

Eksportuj jako PDF

Zapisuje bieżący plik w wersji 1.4 formatu PDF (Portable Document Format). Plik PDF można oglądać i drukować na każdej platformie przy zachowaniu pierwotnego formatowania pod warunkiem, że zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie.

Ikona

Eksportuj bezpośrednio jako PDF

Drukuj plik bezpośrednio

Kliknij ikonę Drukuj plik bezpośrednio aby wydrukować aktywny dokument używając domyślnych ustawiń drukowania. Ustawienia te można znaleźć w oknie dialogowym Ustawienia drukarki które można otworzyć przy pomocy polecenia menuUstawienia drukarki.

Ikona

Drukuj plik bezpośrednio

Pisownia

Sprawdza błędy pisowni w bieżącym dokumencie lub w zaznaczeniu. Jeżeli zainstalowane jest rozszerzenie sprawdzające gramatykę, następuje również wyszukiwanie błędów gramatycznych.

Ikona

Pisownia

Automatyczne sprawdzanie pisowni włącz/wyłącz

Sprawdzanie pisowni podczas pisania, wszystkie błędy są na bieżąco podkreślane.

Ikona

Automatyczne sprawdzanie pisowni włącz/wyłącz

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Ikona

Wytnij

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Ikona

Kopiuj

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Ikona

Wklej

Klonuj formatowanie

Najpierw zaznacz fragment tekstu lub obiekt, po czym kliknij tę ikonę. Następnie kliknij inny tekst lub przeciągnij przez niego albo kliknij obiekt, aby zastosować takie samo formatowanie.

Kliknij ikonę Klonuj formatowanie Ikona na pasku narzędzi Standardowy.

Ikona

Klonuj formatowanie

Cofnij

Cofa skutki ostatniego polecenia lub ostatni dokonany wpis. Aby wybrać polecenie do cofnięcia, należy kliknąć strzałkę znajdującą się obok ikony Cofnij na pasku standardowym.

Ikona

Cofnij

Ponów

Wycofuje efekt działania ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok polecenia Cofnij, który chcesz odwrócić, kliknij strzałkę znajdującą się obok ikony Ponów na pasku standardowym.

Ikona

Ponów

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe służące do tworzenia i edycji hiperłączy.

Ikona

Okno dialogowe hiperłącza

Nawigator

Aby ukryć lub wyświetlić Nawigatora, kliknij ikonę Włącz/wyłącz nawigatora.

Ikona

Włącz/wyłącz nawigatora

Powiększenie i widok układu

Pomniejsza lub powiększa obraz wyświetlany przez program LibreOffice. Bieżąca wartość powiększenia jest wyświetlana w postaci wartości procentowej na pasku stanu.

Ikona

Powiększenie

Pomoc LibreOffice

Otwiera stronę główną pomocy LibreOffice dla bieżącej aplikacji. Możesz przeglądać strony pomocy, przeszukiwać pomoc według indeksu lub dowolnego tekstu.

Ikona

Pomoc LibreOffice

Co to jest?

Włącza wskazówki pomocy aktywnej pojawiające się pod kursorem myszy aż do następnego kliknięcia.

ikona

Co to jest?

Ładuj URL

Wczytuje dokument znajdujący się pod wprowadzonym adresem URL. Możesz wpisać nowy adres URL, albo edytować adres URL lub wybrać jeden z listy. Wyświetla pełną ściężkę do bieżącego dokumentu.

Ikona wskazówki

Włącz Ładuj URL z poleceniem Widoczne przyciski (prawy przycisk myszy na pasek narzędziowy)