Dokumenty formularza XML (XForms)

XForms jest nowym typem formularza internetowego opracowanym przez organizację World Wide Web Consortium. Model XForms jest zdefiniowany w języku XML (Extensible Markup Language). W tym modelu zawartość formularza oraz jego wygląd są zdefiniowane w oddzielnych częściach opisu. Specyfikacja XForms jest dostępna pod adresem: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Korzystanie z formularzy XForms

W pakiecie LibreOffice XForms jest specjalnym typem dokumentu programu Writer. W trybie projektu dokumentu XForms są dostępne dodatkowe paski narzędzia i okienka.

Po utworzeniu i zapisaniu dokument XForms można otworzyć, wypełnić formularz i przesłać zmiany na serwer.

Aby utworzyć nowy dokument XForms

  1. Wybierz Plik - Nowy - Dokument formularza XML.

    W pustym dokumencie programu Writer zostanie otwarte okno projektu XForms.

  2. Zaprojektuj formularz.

Aby otworzyć dokument XForms

Aby edytować dokument XForms

Otwórz dokument XForms i wykorzystaj następujące paski narzędzi oraz okna: