Numery wersji i kompilacji

  1. Wybierz Pomoc - LibreOffice - Informacje. Zostanie otwarte okno zawierające informacje o programie.

  2. Zobacz listę uczestników rozwijających kod i Wiki na stronie LibreOffice.

Okno pomocy LibreOffice