Cofanie bezpośredniego formatowania dokumentu

Możesz cofnąć wszelkie formatowanie, które nie wynika z zastosowania stylów w kilku krokach.

Formatowanie bezpośrednie i za pomocą stylów

Formatowanie dokumentu bez użycia stylów jest określane jako "formatowanie bezpośrednie". Tekst i inne obiekty, takie jak ramki lub tabele, są formatowane przez bezpośrednie zastosowanie wybranych atrybutów. Format jest stosowany tylko do zaznaczonego obszaru, a wszystkie zmiany muszą być dokonywane oddzielnie. Style nie są nanoszone bezpośrednio na tekst, lecz najpierw definiowane w oknie Style, a dopiero następnie stosowane. Zaletą korzystania ze stylów jest fakt, że pojedyncza zmiana stylu może zostać zastosowana jednocześnie we wszystkich częściach dokumentu, które zostały sformatowane z jego użyciem.

Bezpośrednie formatowanie dokumentu można usunąć, zaznaczając za pomocą skrótu klawiaturowego + A cały tekst, a następnie wybierając polecenie Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w dokumencie tekstowym LibreOffice

  1. Naciśnij Ctrl+A, aby zaznaczyć cały tekst.

  2. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice

  1. Trzymając Shift kliknij pierwszą, a potem ostatnią zakładkę arkusza, aby wybrać wszystkie arkusze.

  2. Naciśnij Ctrl+A, aby zaznaczyć cały tekst.

  3. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w prezentacji LibreOffice

  1. Kliknij zakładkę Konspekt aby otworzyć widok wszystkich slajdów.

  2. Naciśnij Ctrl+A, aby zaznaczyć cały tekst.

  3. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.