Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania

Przy pomocy klawiatury:

Naciśnij klawisz Insert aby przełączyć się pomiędzy trybem wstawiania a trybem nadpisywania. Bieżący tryb jest wyświetlany na pasku stanu.

Przy pomocy myszki:

Aby zmienić tryb kliknij na pasku stanu obszar zawierający wskazanie aktualnego trybu:

Skróty klawiaturowe