Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows to start new documents using templates.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz opcję z menu Plik – Nowy – Szablony.

Choose menu File – Template – Manage Templates.

Enter +Shift+N in any LibreOffice module.

Press the Templates button in the Start Center.

Select any template type from the Templates button of the Start Center.


Szablony pozwalają zaoszczędzić czas edycji przez uruchamianie nowych dokumentów ze wstępną zawartością i formatowaniem. Template Manager pozwala na dostęp i zorganizować szablony w LibreOffice.

LibreOffice jest wyposażony w zestaw wbudowanych szablonów, które mogą być używane do tworzenia dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych lub rysunków. Może używać szablonów dostępnych w Menedżerze szablonów, tworzyć swoje własne szablony lub przeglądać online dodatkowe szablony.

Ikona notatki

If you have opened the LibreOffice start center and have not yet opened a document or application, the Template Manager may be accessed differently. Ctrl-Shift-N will still open the Template Manager, but it may also be accessed by choosing Templates from the left sidebar, and then choosing Manage Templates.


Main Window – Template Choices

Podglądy dostępnych szablonów są wyświetlane w oknie głównym na podstawie opcji wyszukiwania i filtrowania. Dwukrotnie kliknij dowolną ikonę szablonu, aby otworzyć nowy dokument z zawartością i formatowaniem szablonu.

Search

Możesz szukać szablonów poprzez wprowadzanie tekstu w oknie wyszukiwania na górze po lewej stronie. Główne okno pokaże wyszukane szablony

Filtr

Możesz filtrować wszystkie aplikacje, dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub rysunki, wybierając opcję z rozwijanego menu w górnej górnej części okna. Główne okno wyświetla przefiltrowane szablony.

Kategorie

Kategorie to foldery, w których umieszczasz szablony. Możesz wybierać spośród domyślnych kategorii Moje szablony, Korespondencja biznesowa, MediaWiki, Inne dokumenty biznesowe, Korespondencja osobista i Dokumenty, Prezentacje lub Style. Możesz tworzyć nowe kategorie do użytku osobistego. Użyj przycisku Ustawienia w Menedżerze szablonów, aby utworzyć nową kategorię.

Ikona notatki

Kategorie w obrębie kategorii są niedozwolone.


Ikona notatki

To add the templates in another folder to the My Templates category, choose - LibreOffice - Paths, and then enter the path.


Settings

Click on the Settings icon at the bottom left to open the Settings menu. The options are create a New Category, Delete Category or Refresh. If a default template for new documents has been changed, an additional option to reset the factory default template is available.

Browse Online Templates

To browse for more templates online, click on the Browse online templates icon at bottom left to open a browser window and search for templates at https://templates.libreoffice.org.

Otwórz

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Otwórz, naciśnij Enter lub kliknij dwukrotnie, aby otworzyć nowy dokument przy użyciu tego szablonu.

Edytuj

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edytuj, aby edytować szablon. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku szablonów, które nie są wbudowane.

Ustaw jako domyślny

Select a template in the main window and right-click and then choose Set as Default to set the template as the default template. This will cause a green tick to appear over the template and the template will automatically load when a new document is created using the matching application.

Ikona wskazówki

Refer to the Standard Template


Zmień nazwę

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę, aby zmienić nazwę szablonu. To spowoduje, że okno dialogowe okna, gdzie można wybrać nową nazwę dla szablonu. Wpisz nazwę i kliknij przycisk OK lub wybierz przycisk Anuluj, aby powrócić do nazwy, która jest już ustawiona.

Usuń

Select a template in the main window and press the delete button, or right-click then choose Delete to delete the template. A dialog box will appear requesting confirmation. Choose Yes to delete or No to cancel.

Move

Choose the Move option at the bottom right after selecting a template to move it to a different category. Default templates cannot be moved, but copies can be created in other categories.

Eksportuj

Choose a template in the main window and then press the Export button at the bottom right to export the template to a folder on your computer.

Importuj

Press the Import button at the bottom right, and then choose a Category to import a template from your computer to that category in the Template Manager.

Przykłady

Przykład 1 – Tworzenie listu biznesowego

 1. Otwórz LibreOffice Writer

 2. Press +Shift+N or choose File - New - Templates to open the Template Manager

 3. Type “business letter” into the search box

 4. Choose one of the templates from the main window by double-clicking on it or pressing tab to select and then Enter

 5. A new document using that template is created in a new instance of LibreOffice Writer

 6. Change text and logo as needed

Example 2 – Import Template – Personal Budget Spreadsheet

 1. Otwórz LibreOffice Calc

 2. Press +Shift+N or choose File - New - Templates to open the Template Manager

 3. Kliknij na ikonę świata, aby wyszukać szablony w trybie online

 4. Wyszukaj Osobisty szablon budżetu, a następnie pobierz go

 5. Otwórz Menadżera Szablonów i kliknij przycisk Importuj

 6. Wybierz kategorię, aby zapisać nowy szablon (np. Moje szablony) i naciśnij OK

 7. Przejdź do folderu, w którym pobrano szablon, zaznacz go i naciśnij Otwórz

 8. Szablon jest już dostępny w wybranej kategorii.

Przykład 3 – LibreOffice Impress – Szablon prezentacji

 1. Otwórz LibreOffice Impress

 2. Menedżer szablonów otwiera się automatycznie po otwarciu LibreOffice Impress

 3. Wybierz szablon prezentacji, filtruj według kategorii lub wyszukaj

 4. Dodatkowe funkcje są niedostępne i możesz wybrać szablon, użyć filtrowania lub zaimportować nowy.

 5. Po uruchomieniu LibreOffice Impress możesz ponownie uruchomić Menedżera szablonów, aby uzyskać dostęp do dodatkowych możliwości.

Ikona wskazówki

Make use of categories to organize your templates. Create new templates or download templates and organize in the Template Manager. Use templates to save time for repetitive documents.


See Templates and Styles for related information.

See Creating a Document Template for related information.

See Chapter 3 – Using Styles and Templates in the Getting Started Guide, available from the documentation website.

Refer to https://templates.libreoffice.org for templates to download.