Zmiana domyślnych szablonów

Po otworzeniu nowego dokumentu, wybierając Plik - Nowy, wyświetlany jest pusty dokument oparty na szablonie pakietu LibreOffice. Szablon ten można edytować lub zastąpić innym - nowy dokument będzie zawierać określone przez użytkownika style oraz inną zawartość.

Modyfikacja domyślnych szablonów

Ikona notatki

Szablon dokumentu można zdefiniować dla każdego modułu LibreOffice. Poniżej opisano sposób postępowania w przypadku dokumentów tekstowych.


  1. Zapisz dokument, wybierając Plik - Szablony - Zapisz jako szablon i zapisz dokument w kategorii Moje szablony.

  2. Wybierz Plik - Nowy - Szablony.

  3. Dwukrotnie kliknij pozycję Moje szablony na liście. Zostaną wyświetlone szablony użytkownika w katalogu użytkownika określonym w menu – LibreOffice – Ścieżki. Wybierz ostatnio zapisany szablon.

  4. Zaznacz opcję Ustaw jako domyślny. Przy następnym otwarciu dokumentu tekstowego nowy dokument zostanie utworzony w oparciu o tak zdefiniowany szablon.

Stosowanie niestandardowych szablonów

Stosowanie własnych, niestandardowych szablonów może ułatwić pracę.

Szablony w folderze szablonów

Nowy szablon można zapisać, wybierając polecenie Plik - Szablony - Zapisz jako szablon lub zaznaczając typ pliku "Szablon" w dowolnym oknie dialogowym Zapisz. Zapisz szablon w katalogu użytkownika określonym w menu – LibreOffice – Ścieżki. W ten sposób zostanie zapewniony dostęp do szablonu z okna dialogowego Plik – Nowy – Szablony.

Aby otworzyć szablon do edycji, wybierz Plik - Nowy - Szablony, zaznacz szablon i kliknij przycisk Edycja.

Szablony