Wstawianie spacji nierozdzielających, łączników i miękkich łączników

Spacje nierozdzielające

Aby uniemożliwić rozdzielenie dwóch wyrazów na końcu wiersza, w momencie wpisywania między nimi spacji przytrzymaj naciśnięte klawisze + Shift.

Ikona notatki

W programie Calc nie można wstawiać spacji nierozdzielających.


Łącznik nierozdzielający

Przykładem zastosowania łącznika nierozdzielającego jest hipotetyczna nazwa firmy A-Z. Przejście do nowego wiersza nie może spowodować oddzielenia fragmentu A- od Z. Aby temu zapobiec, zamiast zwykłego myślnika należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift + Ctrl + minus. Innymi słowy podczas naciskania klawisza minus należy trzymać naciśnięte klawisze Shift i Ctrl.

Zamienianie kresek na łączniki

Aby wprowadzać pauzy, w oknie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Opcje wybierz opcję Zamień kreski. Włączenie tej opcji powoduje, że w pewnych okolicznościach jeden lub dwa znaki minusa są zastępowane symbolem półpauzy lub pauzy (patrz Opcje autokorekty).

Dodatkowe zastąpienia można znaleźć w tabeli zmian, która jest wyświetlana po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Zamiana. W tym miejscu można między innymi automatycznie zamienić skrót klawiszowy na znak minusa, nawet pisanego inną czcionką.

Łącznik miękki

Można samodzielnie wprowadzać dzielenie wyrazów wstawiając łącznik miękki; służy do tego kombinacja klawiszy + minus. Wyraz zostaje rozdzielony w tej pozycji na końcu wiersza, nawet jeśli wyłączono automatyczne dzielenie wyrazów dla danego akapitu.

Znaki specjalne

Znacznik formatowania