Rejestrowanie i wyświetlanie zmian

Ikona notatki

W dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych pakietu LibreOffice jest dostępna funkcja recenzji.


Kiedy na tym samym tekście lub arkuszu kalkulacyjnym pracuje wielu autorów, można skorzystać z funkcji recenzji, która rejestruje i wyświetla informacje o tym, kto wprowadził jakie zmiany. Na etapie finalnej redakcji dokumentu można potem przejrzeć poszczególne zmiany i zaakceptować je lub odrzucić.

Na przykład: Użytkownik jest redaktorem i ma dostarczyć najnowszy raport. Przed publikacją raport musi jednak zostać przeczytany przez starszego redaktora i weryfikatora. Obie te osoby wprowadzają zmiany w dokumencie. Starszy redaktor przy jednym z akapitów wstawia dopisek "objaśnić w zrozumiały sposób", natomiast inny akapit wykreśla w całości. Weryfikator poprawia błędy pisowni.

Po redakcji dokument wraca do użytkownika, który może zatwierdzić lub zignorować sugestie obu tych osób.

Załóżmy, że użytkownik wysyła również kopię raportu pocztą elektroniczną koledze, który w przeszłości pracował nad podobnym tematem. Prosi o sugestie i otrzymuje dokument pocztą elektroniczną z komentarzami kolegi.

Jeśli wszyscy koledzy i kierownicy w pracy korzystają z pakietu LibreOffice, po otrzymaniu ich wskazówek i poprawek można wygenerować finalną wersję dokumentu.

Rejestrowanie zmian

Akceptowanie lub odrzucanie zmian

Porównywanie wersji dokumentu

Scalanie wersji

Zarządzanie wersjami

Ochrona zmian