Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów