Nawigator przeglądu dokumentu

Cała zawartość okna Nawigatora – tytuły, arkusze, tabele, ramki tekstowe, elementy graficzne, obiekty OLE, sekcje, hiperłącza, odsyłacze, indeksy i komentarze – jest tutaj określana jako "kategorie".

Nawigator wyświetla wszystkie typy obiektów zawartych w dokumencie. Jeśli obok kategorii widoczny jest znak plusa, w dokumencie znajduje się przynajmniej jeden obiekt danego typu. Umieszczenie wskaźnika myszy na nazwie kategorii powoduje wyświetlenie liczby takich obiektów w postaci wskazówki rozszerzonej.

Aby otworzyć kategorię, kliknij znak plusa. Aby tylko przejrzeć pozycje kategorii, wybierz ją i kliknij ikonę Podgląd zawartości. Do chwili ponownego kliknięcia tej ikony są wyświetlane tylko obiekty danej kategorii.

Okno Nawigatora można zadokować do dowolnej krawędzi dokumentu albo oddokować (klikając dwukrotnie szary obszar). Kiedy okno Nawigatora nie jest zadokowane, można zmieniać jego rozmiar.

Szybki dostęp do obiektów

Przeciąganie i upuszczanie elementów w dokumencie LibreOffice