Ogólne instrukcje dotyczące używaniaLibreOffice

Otwieranie i zapisywanie dokumentów i szablonów

Pierwsze kroki

Korzystanie z dokumentów Microsoft Office w pakiecie LibreOffice

Wyłączanie automatycznego rozpoznawania adresów URL

Zmiana tytułu dokumentu

Automatyczne zapisywanie dokumentów

Otwieranie dokumentów

Otwieranie i zapisywanie dokumentów na zdalnych serwerach

Zmiana katalogu roboczego

Zapisywanie dokumentów

Klasyfikacja dokumentu

Współpraca

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Przeglądanie właściwości pliku

Łącza względne i bezwzględne

Ochrona zawartości w pakiecie LibreOffice

Tworzenie i drukowanie etykiet i wizytówek

Drukowanie etykiet adresowych

Korzystanie z okien, menu oraz ikon

Korzystanie z menu kontekstowego

Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

Wyłączanie automatycznego rozpoznawania adresów URL

Wyświetlanie, dokowanie i ukrywanie okien

Dostosowywanie pasków narzędzi

Korzystanie z pasków narzędzi

Szybki dostęp do obiektów

Nawigator przeglądu dokumentu

Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu w LibreOffice

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)

Kopiowanie danych metodą "przeciągnij i upuść" lub za pomocą poleceń menu

Przeciąganie i upuszczanie elementów w dokumencie LibreOffice

Funkcja "przeciągnij i upuść" w widoku źródła danych

Wstawianie obiektów z Galerii

Kopiowanie elementów graficznych z Galerii

Dodawanie elementów graficznych do Galerii

Kopiowanie elementów graficznych między dokumentami

Kopiowanie obiektów rysunkowych do innych dokumentów

Kopiowanie obszarów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

Wstawianie danych z arkuszy kalkulacyjnych

Wstawianie danych z dokumentów tekstowych

Wstawianie znaków specjalnych

Źródła danych

Praca z bazami danych w LibreOffice

Kreator tabeli

Kreator kwerendy

Kreator formularza

Kreator raportu

Bazy danych - przegląd

Rejestracja książki adresowej

Importowanie i eksportowanie danych w programie Base

Importowanie i eksportowanie danych w formacie tekstowym

Wykonywanie poleceń SQL

Przeszukiwanie dokumentów z tabelami i formularzami

Wyszukiwanie z użyciem filtru formularza

Projekt tabeli

Dodawanie przycisków poleceń do dokumentu

Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Rejestrowanie zmian (poprawek)

Rejestrowanie i wyświetlanie zmian

Akceptowanie lub odrzucanie zmian

Porównywanie wersji dokumentu

Scalanie wersji

Rejestrowanie zmian

Ochrona zmian

Zarządzanie wersjami

Konfiguracja i modyfikacja pakietu LibreOffice

Konfiguracja pakietu LibreOffice

Dostosowywanie pasków narzędzi

Wysyłanie faksów oraz konfigurowanie pakietu LibreOffice pod kątem faksowania

Zmiana rozmiaru ikon

Wybór jednostki miary

Zmiana domyślnych szablonów

Zmiana koloru tekstu

Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania

Wykresy

Wstawianie wykresów

Edycja tytułów wykresów

Edycja osi wykresu

Dodawanie tekstur do słupków wykresu

Edycja legend wykresów

Pozostałe

Terminologia ogólna

Terminologia internetowa

Języki o złożonym układzie tekstu

Wstawianie, edycja i zapisywanie map bitowych

Praca z grupami

Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Wyświetlanie okienka nawigacji Pomocy

Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Wysyłanie dokumentów jako e-mail

Wklejanie zawartości w specjalnych formatach

Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Fontwork w grafice tekstowej

Ochrona zawartości w pakiecie LibreOffice

Definiowanie kolorów lub grafiki tła

Edycja hiperłączy

Wstawianie hiperłączy

Tworzenie obiektów graficznych za pomocą funkcji rysowania

Wybieranie języka dokumentu

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

Drukowanie czarno-białe

Tworzenie zaokrąglonych rogów

Dodawanie punktów aktywnych do obrazów

Wstawianie spacji nierozdzielających, łączników i miękkich łączników

Numery wersji i kompilacji

Rejestrowanie makra

Obsługa skryptów w pakiecie LibreOffice

Narzędzie raportowania błędów

Integracja nowych komponentów UNO

Korzystanie z podpisów cyfrowych