Fontwork w grafice tekstowej

Za pomocą funkcji Fontwork można tworzyć obiekty grafiki tekstowej.

Aby utworzyć obiekt Fontwork

 1. Jeśli nie jest widoczny pasek narzędzi Rysowanie lub Fontwork, włącz go, klikając polecenie Widok – Pasek narzędzi.

 2. Na pasku narzędzi Rysunek lub Fontwork kliknij ikonę Fontwork – galeria.Ikona

 3. W oknie dialogowym Galeria - Fontwork wybierz styl Fontwork i kliknij przycisk OK.

  Obiekt został wstawiony do dokumentu. Obiekty Fontwork należą do kształtów niestandardowych. Z użyciem paska narzędzi Ustawienia 3D można w dowolnym momencie przełączyć widok 2D na 3D i odwrotnie.

 4. Aby przejść do trybu edycji tekstu, kliknij dwukrotnie wstawiony obiekt.

 5. Zastąp domyślny tekst Fontwork własnym.

 6. Aby opuścić tryb edycji, naciśnij klawisz Esc.

Aby edytować obiekt Fontwork

 1. Kliknij obiekt Fontwork. Jeśli obiekt Fontwork ma być umieszczony w tle, klikając, przytrzymaj klawisz Ctrl.

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Fontwork. Jeśli pasek narzędzi Fontwork nie jest widoczny, wybierz Widok - Paski narzędzi - Fontwork.

 2. Kliknij ikonę na pasku narzędzi Fontwork.

  Dostępne są następujące ikony:

Aby edytować dodatkowe atrybuty Fontwork

 1. Kliknij obiekt Fontwork. Jeśli obiekt Fontwork ma być umieszczony w tle, klikając, przytrzymaj klawisz Ctrl.

 2. Wybierz właściwości na pasku narzędzi Właściwości obiektu rysunkowego. Można zmienić grubość i kolor linii, kolor i styl wypełnienia oraz inne właściwości.